XII Niedziela Zwykła 23 - 30 czerwca 2019

Jezus zadaje dzisiaj pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na nie pomoże nam umocnić się w wyborze Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. To Jego pragnie nasze serce, a On nas nie opuści. Teraz jest czas na naszą świadomą decyzję wierności Bogu. Powiedzmy Jezusowi podczas tej Mszy św., kim On dla nas jest.

            Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie jest dniem przebłagania Pana Boga za grzechy świętokradztwa popełnione w ostatnim czasie, dlatego przed końcowym błogosławieństwem odśpiewamy Suplikacje.

Naszą modlitwą obejmujemy również dzieci i młodzież wyjeżdżających na oazę parafialną w poniedziałek pod opieką ks. Łukasza oraz wychowawców i animatorów.

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszej Trójcy 16 -23 czerwca 2019

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej przypomina nam o wspólnocie miłości jednego Boga w Trzech Osobach. Każdy z nas jest zaproszony do bliskości z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Budowanie jedności z innymi ludźmi i realizowanie przykazania miłości w naszej zwykłej codzienności to wyznawanie wiary w Boga Trójjedynego. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości Boga, któremu zawierzyliśmy.

Naszą modlitwą obejmujemy organizatorów, ofiarodawców i uczestników dzisiejszego 8. Rodzinnego Festynu Parafialnego.

Czytaj więcej...

Zesłanie Ducha Świętego 9 – 16 czerwca 2019

            „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4) – usłyszymy dzisiaj te słowa z Dziejów Apostolskich. Bóg chce, by każdy z nas, napełniony Duchem Świętym, mógł przynosić Jego owoc, którym jest miłość. Przejawia się ona na różne sposoby, a nieznający Boga mają prawo usłyszeć prawdę, że są przez Niego kochani. Prośmy podczas naszej świętej liturgii o napełnienie Duchem Świętym, aby pozwalał nam mówić różnymi językami miłości. 

Naszą modlitwą obejmijmy dzieci klas III wraz z wychowawcami przebywającymi na Zielonej Szkole prosząc o dobry pobyt i szczęśliwą podróż.

W naszej wspólnocie witamy s. dr Antoniettę Frącek, która dzisiaj głosi konferencje o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, założycielu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

            Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna na kontynuację prac przy wzmocnieniu fundamentów kościoła. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

Wniebowstąpienie Pańskie 2-9 czerwca 2019 r.

            Dzisiejsza uroczystość kieruje nasz wzrok ku niebu. Jak apostołowie, patrzymy za Jezusem odchodzącym do Ojca. Wiemy jednak, że znów przyjdzie na ziemię. W czekaniu na tę chwilę nie jesteśmy opuszczeni, bo zostawił nam siebie samego w tajemnicy Eucharystii. Dlatego gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim, aby jak najlepiej przygotować się na powtórne przyjście Jezusa.

Czytaj więcej...

VI Niedziela Wielkanocna 26 maja - 2 czerwca 2019

Jezus przynosi nam pokój, który wynika z osobistej relacji z Bogiem. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, umacnia nas na drodze zachowywania nauki Chrystusa i uzdalnia nasze serca do miłości. Nie pozwólmy, aby naszymi sercami na nowo zawładnął lęk i z gorliwością wyznajmy wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego.

            Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkie Mamy w dniu ich święta.

Czytaj więcej...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA: 19 - 26 V 2019 r.

     Jezus dziś do nas mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Okazywanie miłości, zwłaszcza w codzienności, może nie być łatwe. Nieporozumienia, monotonia, trudności życiowe czasem przesłaniają piękno drugiego człowieka, wdzięczność za jego obecność i pragnienie dobra dla niego. Tymczasem Jezus chce, abyśmy mimo wszystko wzajemnie się miłowali. W Nim jest źródło miłości, nie w nas. Prośmy Jezusa, aby uzdalniał nasze serca do kochania.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkanocna 12 - 19 maja 2019

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

Otoczmy także naszą modlitwą dzieci kl. III, które dziś przeżywają Pierwszą Komunię św. oraz ich Rodziny.

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach przeznaczona jest na kontynuację wzmocnienia fundamentów kościoła. Bóg zapłać.

Czytaj więcej...

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – Biblijna: 5 – 12 V 2019 r.

Odczytaniem Prologu Ewangelii św. Jana rozpoczynamy obchód Niedzieli Biblijnej. Wyrażamy nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę Bogu, buduje się i umacnia, kiedy karmiona jest słowem Bożym. Niech przeżywana dziś Niedziela Biblijna stanie się dla nas okazją do lektury Bożego słowa w naszych domach i rodzinach.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje