III Niedziela Adwentu – GAUDETE: 16 – 23 XII 2018 r.

            Dzisiejsza niedziela adwentu nazywana jest w Kościele niedzielą radości. Kościół zachęca nas do radości, gdyż bliskie jest już przyjście Zbawiciela. Niech w radosnym oczekiwaniu towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza.

            Dziś przypada 10 rocznica śmierci śp. † ks. prał Józefa Strugały. Polecajmy go Bożemu miłosierdzi w naszych modlitwach.

Czytaj więcej...

II Niedziela Adwentu 9-16 grudnia 2018 r.

W Adwencie wiele razy pojawia się wezwanie do nawrócenia. Przypomni je nam również dzisiaj św. Jan Chrzciciel. Celem jego misji było głoszenie, że Bóg przychodzi do każdego i oczekuje, że Go przyjmiemy i uznamy za Pana i Odkupiciela.

Prośmy gorąco Ducha Świętego, by nas prowadził do szczerego uznania, że Jezus jest Panem i nic nie może być ważniejsze od Niego. Niech nam pomoże prawdziwie uznać prymat Boga w naszych rodzinach. 

Składka dzisiejsza na tacę i w kopertach jako inwestycyjna. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

I Niedziela Adwentu - 2 - 8 grudnia 2018 r.

Rozpoczynamy dziś Adwent jako czas oczekiwania i przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Również całe nasze życie jest adwentem, czyli przygotowaniem na przyjście Chrystusa.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiętać wśród naszych codziennych spraw i obowiązków. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.

Czytaj więcej...

XXXIV Niedziela Zwykła - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego.

          Dzisiejsza uroczystość jest także patronalnym świętem Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy za wszystko, co członkowie Akcji czynią na rzecz naszej parafii, a ministrantom, lektorom i kantorom za ich posługę przy ołtarzu.

Czytaj więcej...

XXXIII Niedziela Zwykła - 18 - 24 listopada 2018 r.

Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj II Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek zachęca nas do „spojrzenia w tym dniu na wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”. Niech udział w tej Eucharystii otworzy oczy naszej duszy na potrzeby i cierpienia braci.

Czytaj więcej...

XXXII Niedziela Zwykła - 11-18 listopada 2018 r.

Dzisiaj nasza Ojczyzna przeżywa 100 – lecie odzyskania Niepodległości. W czasie tej Mszy św. chcemy dobremu Bogu dziękować za uzyskaną wolność. Modlić się za tych, którzy za nią oddawali życie. Równocześnie chcemy prosić o dalszy rozwój naszej Ojczyzny we wszystkich jej wymiarach, a szczególnie w wymiarze duchowym, by zawsze była wierna Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z pracami przy wzmocnieniu fundamentów kościoła – etap I. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Czytaj więcej...

XXXI Niedziela Zwykła 4-11 listopada 2018 r.

Pan Jezus odpowiadając na pytanie, które z przykazań jest największe, mówi o przykazaniu miłości. Przykazanie miłowania Pana Boga całym sobą, czyli we wszystkich strefach naszego życia i miłowanie drugiego człowieka jak siebie samego, jest bardzo konkretne. Wyraża się miedzy innymi w codziennej modlitwie i dobrych czynach, choćby drobnych gestach.

Czytaj więcej...

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI 2018

         Obchodzona dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem pełnym radości i nadziei. Wspominamy bowiem tych, którzy przez swoją miłość do Pana Boga i ludzi oraz heroizm wiary przebywają teraz w niebie i wstawiają się za nami.

         Osiem błogosławieństw z Kazania na Górze ukazuje dokładnie drogę dla każdego z nas. Módlmy się, abyśmy idąc tą drogą w ziemskim życiu, dołączyli do tych, którzy już osiągnęli cel swego życia i cieszą oglądaniem Boga twarzą w twarz.

 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje