6 niedziela wielkanocna: 25 V – 1 VI 2014 r.

Pełna nadziei ewangeliczna obietnica Chrystusa: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” – realizuje się w każdej Eucharystii. On przychodzi do nas pod osłoną znaków uchwytnych naszymi zmysłami. Choć nie widzimy Go oczyma, dostrzegamy poprzez wiarę. Dzięki Niemu bowiem żyjemy, czerpiąc moc z eucharystycznego spotkania. Duch Święty, Pocieszyciel posłany przez Boga Ojca i Syna Bożego, uzdolnia nas do tego światłem łaski. Człowiek z powodu jednak swojej słabości nie zawsze pozostaje otwarty na Jego działanie. Przeprośmy więc Boga za zaniedbanie natchnień Ducha Świętego w naszym życiu.

            Obejmijmy modlitwą diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich, które przyjmą w sobotę 31 maja, wśród nich dk. Romana Marka, który u nas miał praktykę duszpasterską.

Czytaj więcej...

5 niedziela wielkanocna: 18 – 25 V 2014 r.

         Jezus jest drogą, która prowadzi nas do prawdy i do życia.  Trzeba nam tę Prawdę wciąż odkrywać i nią podążać, aby dojść do Domu Ojca w niebie.

            Patrząc na przykład świętości wspólnoty pierwotnego Kościoła, odnawiajmy i umacniajmy swoją wiarę oraz pragnienie świętości, odrzucając to wszystko, co się sprzeciwia godności chrześcijanina.

            Polecajmy w modlitwie ks. Kan. Kazimierza Mikulskiego z Kopalin, przeżywającego 60 – lecie kapłaństwa oraz dzieci klas III przeżywających dziś Rocznicę I Komunii Św.

Czytaj więcej...

4 niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza: 11 – 18 V 2014 r.

            Obchodzimy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza. Jezus Chrystus Dobry Pasterz przypomina nam, jak bardzo Bóg troszczy się o swój Kościół i każdego z nas. Prośmy Go dzisiaj o pogłębienie naszej wiary.

          Naszą modlitwą otoczmy dzisiaj szczególnie dzieci kl. II w dniu I Komunii św., aby Boża miłość, której dzisiaj szczególnie doświadczają, w nich nieustannie wzrastała i przynosiła obfite owoce chrześcijańskiego życia dzieci i ich Rodzin.

       Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Czytaj więcej...

3 niedziela wielkanocna – Niedziela Biblijna:4 - 11 V 2014 r.

         Dzisiejsza niedziela, zwana Biblijną, daje nam szczególną sposobność, aby ożywić naszą świadomość, że Pismo Święte zawiera słowa, które przez wieki Bóg kierował do człowieka, a które - jak napisał św. Paweł - służą nauczaniu, napominaniu, poprawianiu i kształtowaniu każdego człowieka.

       Wdzięczni Bogu za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II i Jana XXIII pragniemy umocnić naszą wiarę, karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią.

       Obejmujemy szczególną modlitwą dzieci kl. II z Połomia D., które przeżywają dziś Pierwszą Komunię św., a także osadzonych w ZK, którzy dziś przyjmą sakrament bierzmowania. Polecamy także młodzież naszej parafii przygotowującą się do bierzmowania oraz dzieci klas  II do I Komunii św.

Czytaj więcej...

2 niedziela wielkanocna – Miłosierdzia Bożego: 27 IV – 4 V 2014 r.

            Wpatrujemy się w Chrystus Zmartwychwstałego razem z Jego świadkiem, jakim jest dla nas Jan Paweł II. W dniu kanonizacji papieża z Polski, czciciela Bożego Miłosierdzia, prośmy przez Jego wstawiennictwo, aby i nasze serca były otwarte na doświadczenie mocy Boga, pełnego miłosierdzia.

            Przeżywając także odpust ku czci św. Józefa, obejmujemy modlitwą nasze rodziny i całą parafię oraz wszystkich pracujących i tych, którzy przeżywają trudne chwile z powodu braku pracy i środków do życia oraz wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Polecamy także pielgrzymów z naszej parafii wraz z Ks. Pawłem przebywających w Rzymie.

            Witamy w naszej wspólnocie ks. prof. Tadeusza Pabjana, kierownika Katedry Filozofii na Uniwersytecie Papieskim JP II w Tarnowie, który głosi dziś kazania odpustowe.

Czytaj więcej...

Poniedziałek wielkanocny: 21 – 27 IV 2014 r.

            W oktawie Wielkanocy Kościół w liturgii wspomina objawienia Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkania i rozmowy utwierdzają Apostołów w przeświadczeniu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Niech i nas umacniają w wierze i codziennym kroczeniu za Jezusem Zwycięskim i Żyjącym.

            Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Wielkanoc - 20 IV 2014 r.

Przeżywamy dziś największą uroczystość naszej wiary – Zmartwychwstanie Jezusa. W tym wydarzeniu bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród przyjaciół.

Czytaj więcej...

6 niedziela Wielkiego Postu – NIEDZIELA PALMOWA: 13 - 20 IV 2014 r.

      Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych i w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

     Módlmy się owocne przeżycie rekolekcji i dobrą spowiedź dla całej parafii.

     Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje