Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 V 2019 r.

            W dniu dzisiejszym, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a równocześnie w dniu, w którym wspominamy  228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, dziękujemy Bogu za macierzyńską obecność Matki Najświętszej w dziejach naszej Ojczyzny. Równocześnie prosimy Boga, abyśmy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, zawsze przyjmowali z wiarą, nadzieja i miłością.

            Witamy w naszej wspólnocie ks. Profesora Tadeusza Pabjana, kierownika katedry filozofii na UP JP II, który głosi dziś kazania.

Czytaj więcej...

Niedziela Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia 2019

Przeżywamy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia, a także odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa Bożego w naszych pracach i podejmowanych codziennych obowiązkach.

Obejmujemy modlitwą wolontariuszy naszej „Caritas parafialnej”, „Szkolnego Koła Caritas” i Wolontariat młodzieży oraz wszystkich wspierających dzieła miłosierdzia w naszej parafii; a także całą nasza parafię i wszystkich pracujących.

Witamy w naszej wspólnocie ks. prof. zw. Józefa Stalę, prorektora UP JP II w Krakowie, który głosi dzisiaj kazania odpustowe.

Czytaj więcej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia 2019

      „Chrystus Zmartwychwstał, alleluja!

      Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja”!

 

Tym zawołaniem, pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Niech ta prawda, która w sposób szczególny wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy.

Otwórzmy nasze serca i umysły na Zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie obecny w Eucharystycznej Ofierze.

Czytaj więcej...

Niedziela Palmowa 14 - 21 kwietnia 2019

Dzisiaj przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Naszym królem jest Jezus, co wyznajemy śpiewem trzymając w rękach palmy. Bądźmy przy Jezusie w chwilach chwały, ale i cierpienia.

            Ofiary składane dziś na tacę, jako jałmużna wielkopostna, są przeznaczone na Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.    

 

Czytaj więcej...

V Niedziela Wielkiego Postu 7 - 14 kwietnia 2019

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary krzyża. Ofiary, która także uobecnia się w czasie każdej Mszy św.

Składka dzisiejsza w kopertach i na tacę przeznaczona jest pokrycie kosztów ogrzewania kościoła i częściowo domu parafialnego. Bóg zapłać za składane ofiary.

Czytaj więcej...

IV Niedziela Wielkiego Postu: 31 marca - 7 kwietnia 2019

            DzisiejszaIV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą Laetare czyli radości, stąd różowy kolor szat liturgicznych. Choć trwa jeszcze Wielki Post, to właśnie przekraczamy jego połowę i mamy czerpać radość Bożego Ducha. Czas modlitwy, refleksji nawrócenia i pokuty prowadzi ku wolności od grzechu, ku pełnej radości dzieci Bożych, która spotęguje się podczas obchodów Wielkanocy. Podczas mszy św., w której z Panem Jezusem ofiarujemy się Bogu Ojcu, możemy złożyć nasze cierpienia i radości, modlitwę i pracę, aby nabrały nowej wartości.

Naszą modlitwą obejmujemy dzieci i młodzież, którzy w środę rozpoczynają rekolekcje szkolne oraz prowadzącego rekolekcje Ks. Pawła Brońskiego.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje