Uroczystość NMP Królowej Polski 3 V 2018 r.

W Uroczystość Najświętszej Mary Panny, Królowej Polski, gromadzimy się na Eucharystii w duchu wdzięczności za wielki dar, jaki Pan Jezus nam zostawił, dając naszemu Narodowi Maryję za Matkę, którą już od wielu wieków czcimy jako Królową Polski. Oficjalnego nadania tego tytułu Matce Bożej dokonał w akcie ślubowania 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz. Papież Pius XII w 1924 roku ustanowił dzień 3 maja – dzień uchwalenia polskiej Konstytucji - świętem Maryi, Królowej Polski.

Módlmy się dziś za Polskę i Polaków, a szczególnie za nasza Małą Ojczyznę, Wiśnicką Ziemię - ponownie składając losy nas wszystkich w ręce Tej, która nigdy nie zawodzi i która jest „wielką chlubą naszego Narodu”.

Kazania dzisiaj głosi ks. prof. Janusz Królikowski – Dziekan Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie.

 

  1. Dzisiaj jeszcze msze św. w naszym kościele jeszcze o godz. 7.45; 9.00 i 17.00. Nie będzie w kościele dziś mszy św. o godz. 11.00 i 15.00.
  2. Msza św. w kaplicy zamkowej – dzisiaj o godz. 15.00.
  3. Święty Michale i modlitwa w intencji V Synodu…..

Dodatkowe informacje