Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 V 2019 r.

            W dniu dzisiejszym, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a równocześnie w dniu, w którym wspominamy  228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, dziękujemy Bogu za macierzyńską obecność Matki Najświętszej w dziejach naszej Ojczyzny. Równocześnie prosimy Boga, abyśmy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, zawsze przyjmowali z wiarą, nadzieja i miłością.

            Witamy w naszej wspólnocie ks. Profesora Tadeusza Pabjana, kierownika katedry filozofii na UP JP II, który głosi dziś kazania.

  1. Dzisiaj jeszcze msze św. w naszym kościele jeszcze o godz. 7.45; 9.00 i 17.00. W Połomiu D. o 10.00. Nie będzie w kościele dziś mszy św. o godz. 11.00 i 15.00.
  2. Msza św. w kaplicy zamkowej – dzisiaj o godz. 15.00.
  3. Święty Michale i modlitwa w intencji V Synodu…..

Dodatkowe informacje